Kosten

Vanuit de Basisverzekering
De basisverzekering vergoedt dieetbehandeling voor 3 uur per kalenderjaar.

De kosten vallen onder het eigen risico, zoals dat voor mensen vanaf 18 jaar geldt.

Een verwijsbrief is wettelijk niet nodig, maar wel prettig. De arts geeft dan aan met welke medische gegevens, beperkingen we rekening moeten houden.

Ketenzorg
Wanneer u voor Diabetes Mellitus of COPD door de huisarts begeleid wordt, geldt geen eigen risico. Ik heb een contract met de huisartsen op de genoemde locaties.

Via de Aanvullende verzekering
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren dieetbegeleiding. Raadpleeg uw polis hiervoor.

Kosten

Basistarief € 15,- Per kwartier
Screening € 15,- Als u geen verwijsbrief heeft
Eerste consult € 75,- 60 minuten gesprek, 15 administratie
Vervolgconsult € 30,- 30 minuten
E-mail/telefonisch consult/kort consult € 15,- 15 minuten
Opstellen dagmenu of dieet advies, dieet berekening € 15,- – € 30,- Afhankelijk van de tijd
Toeslag huisbezoek € 15,- Per consult
Weg blijven zonder bericht* € 15,- Per ingepland kwartier
(tot maximum € 45,-)

*Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed!